čtvrtek 10. září 2015

Něco z minulosti

úryvky o předení a tkaní ze sborníku Český lid
http://www.nulk.cz/ek-obsah/ceskylid/ČESKÝ LID  IV   1895
str 54-55

Přástva vřeteny s přeslenem.

Návštěvníci Selské síně v Museu království Českého v Praze prohlížejí si5 ve světnici z Domažlická, jak děvče přede prostým, starodávným způsobem, vřetenem. Laskavý čtenář Českého Lidu pamatuje se na obrázek SpillarůV (Český Lid III.), jak sedláci v Domažlicku se scházívají na přástky, kdež vyobrazen týž způsob předení. Starožitnické nálezy přeslenů hliněných, skleně— 

Nová vášeň ?

Zhruba před třemi týdny jsem měla tu krásnou možnost vyzkoušet si paličkování. Úplně žasnu jak je to všechno tak dokonale vymyšlené  - od uz...